wybrane obserwacje

Kliknij, aby wyświetlić obserwacje w poszczególnych latach...

Na stronie prezentowane są jedynie wybrane obserwacje z terenu powiatu nowotarskiego. Obserwacje podzielono na lata począwszy od 2020 r. W zakładce "starsze" podane są obserwacje z lat wcześniejszych (2010-2019). Każda obserwacja opisana jest nazwą gatunkową ptaka, liczbą osobników, miejscem obserwacji, datą oraz inicjałami obserwatora/autora fotografii. Oprócz tego, w zakładce "pospolite", przedstawiono ptaki częściej spotykane na terenie powiatu. Należy dodać, iż niektóre gatunki uznawane w skali kraju za pospolite, na terenie powiatu nowotarskiego stanowią rzadkość lub są umiarkowanie pospolite, dlatego nie zostały ujęte w ww. zakładce.

Objaśnienia: 

(f) female - samica, (m) male - samiec, (juv.) juvenilis - młody ptak, (imm.) immaturus - ptak młodociany, (ad.) adultus - dorosły, (H) hybrid - mieszaniec, (ssp.) - podgatunek, (?) - oznaczenie niepewne, (U) - uciekinier z niewoli, pogrubienie - bardzo rzadki (podlega weryfikacji przez Komisję Faunistyczną)

Obserwatorzy/autorzy fotografii:

G.B. - Grzegorz Błachuta / R.W. - Rafał Witowski / T.M. - Tomasz Mojeścik / M.J. - Michał Jarończyk / K.J. - Krystian Jarończyk / W.Ż. - Wiesław Żądło / B.I. - Barbara Iliadis / M.B. - Michał Baran / K.H. - Krzysztof Haja / Z.Sz. - Zbigniew Szwab / T.W. - Tomasz Wicherek / A.K. - Antoni Karolak 

oraz

K.Cz. - Krzysztof Czajowski / J.W. - Jakub Wolski / M.Ł. - Mateusz Łodziński / P.B. - Piotr Biernawski / P.H. - Paweł Hotała / Sz.Cz. - Szymon Czyżewski / E.J. - Ewa Janas / R.S. - Ryszard Sachanowicz / T.W. - Tomasz Wilk / T.D. - Tomasz Doroń / A.K. - Andrzej Kośmicki / M.L. - Michał Lempa / M.U. - Marcin Urbański / P.P. - Piotr Pogoda / M.T. - Mateusz Tutaj / K.M. - Katarzyna Matusik / B.K. - Bartłomiej Kusal / P.Pt. - Patryk Ptak / D.B.S. - Dorota Bezwińska-Sikora


ślady tokowania cietrzewia - fot.  G.B.

W tabeli obok przedstawiono listę gatunków ptaków obserwowanych w XXI w. na terenie powiatu nowotarskiego. Obecnie zawiera ona 274 gatunków i stale się powiększa. W zestawieniu nie uwzględniono stwierdzeń sprzed roku 2000 oraz obserwacji historycznych.


Historyczne obserwacje:


Ptaki powiatu nowotarskiego - lista