wybrane obserwacje

Kliknij, aby wyświetlić szczegóły...

ślady tokowania cietrzewia - fot.  G.B.

Na stronie prezentowane są jedynie wybrane obserwacje z terenu powiatu nowotarskiego. Obserwacje podzielono na lata począwszy od 2020 r. W zakładce "starsze" podane są obserwacje z lat wcześniejszych (2010-2019). Każda obserwacja opisana jest nazwą gatunkową ptaka, miejscem obserwacji, datą oraz inicjałami obserwatora/autora fotografii. Oprócz tego, w zakładce "pospolite", prezentowane są ptaki częściej spotykane na terenie powiatu. Należy dodać, że niektóre gatunki uznawane w skali kraju za pospolite, na terenie powiatu nowotarskiego stanowią rzadkość lub są umiarkowanie pospolite, dlatego nie zostały ujęte w ww. zakładce.

Objaśnienia: 

(f) female - samica, (m) male - samiec, (H) hybrid - mieszaniec, ssp. - podgatunek, (?) - oznaczenie niepewne, (U) - uciekinier z niewoli, pogrubienie - bardzo rzadki (podlega weryfikacji przez Komisję Faunistyczną)

Autorzy:

G.B. - Grzegorz Błachuta / R.W. - Rafał Witowski / T.M. - Tomasz Mojeścik

K.H. - Krzysztof Haja / M.J. - Michał Jarończyk / K.J. - Krystian Jarończyk

K.Cz. - Krzysztof Czajowski / J.W. - Jakub Wolski / M.Ł. - Mateusz Łodziński

Sz.Cz. - Szymon Czyżewski / M.B. - Michał Baran / W.Ż. - Wiesław Żądło

B.I. - Barbara Iliadis / P.B. - Piotr Biernawski / P.H. - Paweł Hotała

E.J. - Ewa Janas / D.B.S. - Dorota Bezwińska-Sikora / T.W. - Tomasz Wilk

T.D. - Tomasz Doroń / T.W. - Tomasz Wicherek / A.K.- Andrzej Kośmicki

R.S. - Ryszard Sachanowicz